Yoga/Relaxatie Therapie

Yogatherapie / relaxatie therapie spreekt het natuurlijke vermogen van de mens aan om het welzijn te optimaliseren. Steeds vaker laat wetenschappelijk onderzoek zien dat yoga, yogatherapie en ademcoaching effectief zijn en bijdragen aan de verbetering van je gezondheid. Het verbetert lichaamsfuncties, achterhaalt onderliggende oorzaken van ziekte, identificeert de relatie en identificatie met de toestand en biedt ondersteuning voor een betere gezondheid. Door de technieken krijgen mensen zelf de regie om iets te veranderen aan hoe zij zich voelen.

Gezondheid en welzijn betekent niet leven zonder gebreken in een doorlopende staat van kalmte en veiligheid. Welzijn kun je ervaren wanneer je lichaam een veilige plek voor je is, zelfs als je lichaam niet per se op een veilige plek is. Welzijn is de vrijheid om vloeiend te bewegen door de cycli van mens zijn: van avontuur en spanning terug naar kalmte, van tegenslag en risico terug naar veiligheid en weer terug. Zo zijn pijn en ziekte ook deel van de menselijke ervaring. Yogatherapie werkt daarmee in plaats van er tegen te vechten.

Biopsychosociaal spiritueel model

Hoe werkt het?
Yogatherapie brengt de persoonlijke situatie in kaart om zo te kunnen bepalen hoe de yoga technieken, -modellen en -filosofie op een veilige manier te gebruiken exact op de persoon afgestemd. In deze aanpak worden lichaam, adem, geest, intellect, emoties en gevoel van zingeving meegenomen. Yogatherapie integreert deze yogatools om meer helderheid te krijgen over wat je beperkt in het leven zodat je je kunt openstellen voor de situatie waar je in zit en jezelf beter begrijpt. Vanuit dit nieuwe bewustzijn is verandering mogelijk naar een lichter leven met meer gemak en veerkracht. Voorbeelden van tools die kunnen worden ingezet:
- Oefeningen en houdingen
- Ademhalingstechnieken
- Meditatie
- Zelfzorgmethodes
- Leefstijltips

Voor wie?
Yogatherapie faciliteert en geeft support bij specifieke levensthema's en gerichte lichamelijke aandoeningen.
Bijvoorbeeld:
- Rug en nek klachten
- Burn out
- Depressieve gevoelens en angst
- Spijsverteringsproblemen
- Slaapstoornissen
- Astma en andere ademhalingsaandoeningen
- Herstel na ziekte
- Trauma
- Chronische stress

Yogatherapie kan levens veranderen door de perspectieven van mensen in het leven te veranderen, gewoontes positief beïnvloeden, symptomen helpen beheersen en lijden verminderen of volledig elimineren. Het is een traumasensitieve benadering. Yogatherapie behandelt geen lichaamsdelen of condities, maar helpt een mens die weerstand ervaart op welk gebied dan ook. Het is een benadering van de mens als multidimensionaal wezen.

Yoga therapie model bij burnout.

Wendy is als yoga therapeut aangesloten bij de International Association of Yoga Therapists (IAYT). Het Yoga Therapy Intitute is het eerste Yoga Therapy training programma in Europa, RYT 550.